Sergi Şartnamesi

Sergi Fuat Sezgin’e adanan sergide, geleneksel sanatlar alanında eserler veren sanatçılar, Türk ve İslam dünyasının medeniyet, kültür, bilim ve buluşlarını minyatür, tezhip, hat, ebru, çini, kat’ı, kalemişi ve Osmanlı kumaş desenleri gibi sanat dallarıyla anlatacaklardır. Jüri değerlendirmesinden geçen eserler 24-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerilerinde sergilenecektir.


 • Sergi Geleneksel Sanatlar alanında minyatür, tezhip, hat, ebru, çini, kat’ı, kalemişi ve Osmanlı kumaş desenleri gibi sanat dallarındaki eserlerde her türlü teknik ve malzemeye açıktır.
 • Eserlerin uzun kenarları 100 cm’den fazla olmamalıdır.
 • Her sanatçı en fazla 2 (iki) eser ile katılabilir.
 • Çalışmalar daha önce sergilenmemiş olmalıdır.
 • Jürinin olumlu değerlendirmesi sonucu eserler sergilemeye kabul edilecektir.
 • Eserin sergilenmesi için gereken özel aparat veya malzeme sanatçı tarafından temin edilecektir.
 • Sergi Düzenleme Kurulu sergileme düzenini eserin ve galerilerin durumuna göre oluşturur.
 • Sergilenmeye kabul edilen eserin arkasına/yanına/altına eser künye formu eksiksiz olarak doldurulup iliştirilecektir.
 • Eserlerin kargo ücreti ve kargo taşıma sırasında kırılma, bozulma sorumluluğu sanatçıya aittir. Kargoda oluşabilecek gecikme ve herhangi bir hasardan düzenleme kurulu sorumlu değildir.
 • Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 • Sergiden sonra e-katalog katılımcılara e-posta yolu ile gönderilecektir.

Sergileme biçimi mutlaka Eser Bilgi Formunda belirtilmeli, sergileme biçimine yönelik fotoğraf eklenmelidir.Görsellerin jüri üyelerinin rahatça görüp değerlendireceği şekilde net olması, formatında 300 DPI çözünürlükte gönderilmesi gerekmektedir.