Genel Bilgiler

Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı” için Üniversitemizde yapılan etkinlikler kapsamında İslam Medeniyet, Kültür ve Bilim çalışmalarının ön plana çıkarıldığı, “Geleneksel Sanatlar Sergisi” düzenlenecektir. Fuat Sezgin’e adanacak bu sergide geleneksel sanatlar alanında eserler veren sanatçıların, minyatür, tezhip, hat, ebru, çini, kat’ı, kalemişi ve Osmanlı kumaş desenleri gibi sanat dallarıyla ifade ettikleri, Türk ve İslam dünyasının medeniyet, kültür, bilim ve buluşları yer alacaktır. Sergi jürili olup, eserler olumlu jüri değerlendirmesinin sonucunda sergilemeye alınacaktır.
Etkinlik Başkanı
Prof. Dr. Seval Yavuz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Etkinlik Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Berna İLERİ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel El Sanatları Bölümü Başkanı
Sergi Düzenleme Kurulu
Doç. Cüneyt KURT
Dr. Öğr. Üyesi Begül ÖZKOCA
Öğr. Gör. Ediz YENMİŞ
Öğr. Gör. Gökhan MARAŞLIOĞLU
Öğr. Gör. Teoman Mete ÇAKICI
Arş. Gör. Barış ELİTAŞ
Arş. Gör. Hülya KARAÇALI ANNEPÇİOĞLU
Arş. Gör. Kürşat Kaan ÖZKEMAHLI
Etkinlik Görsel İletişim Sorumlusu
Öğr. Gör Teoman Mete ÇAKICI Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü